ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Όνομα:*   Επίθετο:*  
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:*   Άλλο Τηλέφωνο:  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:*   Ταυτότητα:*  
Φύλο:* Ημ. Γέννησης (dd/mm/yyyy):*
 
 
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΘΕΜΑΤΑ
Επιλογή Επαρχίας:*


 
Κωδικός Ομάδας Επαρχία Κέντρο Επιμόρφωσης Θέμα Επίπεδο Ημέρα Ώρα Αρ. Ομάδας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί για τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα και συγκατατίθεμαι όπως το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας συμπεριλάβει στα αναγκαία για τους
σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας αρχεία, τα ατομικά μου στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνω στην παρούσα
ηλεκτρονική φόρμα. Επίσης, αποδέχομαι όπως λαμβάνω μηνύματα στο κινητό μου ή/και στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο που αφορούν
σε ενημερώσεις ή/και ειδοποιήσεις σχετικά με την αίτησή μου.

 
Αποστολή
Ακύρωση